Mera Metal S.A. 
 ul. Małowiejska 31,
 04-962
 Warszawa


Jesteś na » Strona główna » O firmie » Programy unijne » Dotacje UE

Dotacje UE


Nasza firma otrzymała wsparcie finansowe ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach działań:

  • 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4, Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
  • 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8, Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Polityka prywatności