Mera Metal S.A. w prasie

Artykuł dla marcowego wydania miesięcznika branżowego STACJA BENZYNOWA, autorstwa Tomasza Kamionek Dyrektora Sprzedaży Mera Metal S.A.

metal mera w prasie