PRACA W FIRMIE MERA METAL S.A.

Rynek, na którym działa MERA METAL S.A. jest rynkiem wymagającym. Współpracując na co dzień z klientami, zarówno tymi o zasięgu światowym jak i lokalnymi, napotykamy na liczne wyzwania. Od naszej umiejętności reagowania na nie, od naszej elastyczności, od podejścia naszych pracowników zależy efekt końcowy.
Działając na rynku usług produkcyjnych, mierzymy się z konkurencją z najwyższej półki. Chcąc utrzymać współpracę z naszymi klientami na najlepszym poziomie, musimy przykładać szczególną wagę do jakości naszej pracy, a tym samym do jakości pracy naszych pracowników. Zależy nam na stabilnym zespole, odpowiednio zmotywowanym, potrafiącym współpracować przy realizacji licznych projektów handlowych, wdrożeniowych, produkcyjnych i logistycznych oraz profesjonalnej obsłudze klienta.
Ostatnie lata MERY METAL stoją pod znakiem dynamicznych zmian związanych z dążeniem do stworzenia optymalnej struktury organizacyjnej oraz wypracowaniem odpowiedniej kultury pracy, odpowiadającej wyzwaniom współczesnego rynku i wymogami związanymi z profesjonalną obsługą klientów. Uczymy się nawzajem od siebie jak eliminować słabe strony i terminowo realizować coraz bardziej skomplikowane projekty.
 

PRZEBIEG REKRUTACJI

W przypadku pojawienia się wakatu w pierwszej kolejności szukamy kandydatów wśród pracowników firmy, ale gdy brakuje pracownika o określonych kwalifikacjach sięgamy po kandydatów na zewnątrz.
Rekrutacja w naszej firmie ma charakter ciągły bądź jest związana z konkretnym zapotrzebowaniem. Rekrutacja ciągła polega na zbieraniu nadsyłanych ofert pracy poprzez naszą stronę internetową lub skrzynkę mailową. Oferty są zbierane i analizowane pod kątem bieżących potrzeb firmy. W przypadku braku zapotrzebowania oferty są przechowywane i ponownie analizowane w momencie rozpoczęcia rekrutacji. Rekrutacja planowa rozpoczyna się od opublikowania ogłoszenia na portalu internetowym lub w prasie oraz zgłoszenia oferty pracy w Urzędzie Pracy .
Pierwszy etap rekrutacji rozpoczynamy od publikacji ogłoszenia, w którym kandydat znajdzie formularz aplikacyjny, umożliwiający złożenie dokumentów na wybrane stanowisko. Otrzymane zgłoszenie aplikacyjne jest wnikliwie analizowane przez nasz zespół rekrutacyjny pod kątem zgodności profilu kandydata z wymogami na danym stanowisku oraz posiadanymi kwalifikacjami. Po analizie aplikacji kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami celem zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
Drugi etap rekrutacji to spotkanie z kandydatem w siedzibie firmy. Na tym etapie sprawdzamy wiedzę teoretyczną i praktyczną z danego obszaru, jednocześnie umożliwiając kandydatowi osobiste zaprezentowanie się.
Trzeci etap rekrutacji jest ściśle związany ze stanowiskiem, na które poszukujemy pracownika. Kandydaci są zapraszani na testy psychologiczne, które dotyczą w szczególności stanowisk kierowniczych i specjalistycznych. W przypadku pomyślnego przejścia przez ten etap dokonujemy ostatecznej selekcji gdy mamy do czynienia z kilkoma kandydatami na dane stanowisko lub proponujemy pracę wraz z konkretnymi warunkami. Kandydaci, którzy uczestniczyli w spotkaniu zawsze otrzymują odpowiedź zwrotną.
Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do złożenia swojej aplikacji.
 
Stanowisko Miejsce pracy
OPERATOR PRASY HYDRAULICZNEJ Warszawa
OPERATOR ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYUCZENIA Warszawa
PRACOWNIK PRODUKCJI Warszawa

Zachęcamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego.

Zostaw nam swoje CV