Mera Metal


Skontaktuj się z nami


Dział Sprzedaży

Tel.: 22 872 03 11
Tel.: 22 872 09 57

Fax: 22 872 92 83

E-mail: sprzedaz@merametal.pl


 

Energia elektryczna - sprzedaż

W związku z  decyzją Prezesa URE z dnia 2 sierpnia 2011r. przyznająca MERA METAL S.A. status OSD
(Operatora Sytemu Dystrybucyjnego)...

Więcej »