Czym się kierować przy wyborze stelaży podtynkowych?

Stelaże podtynkowe najczęściej stosuje się do zawieszania bidetów i misek WC. W ostatnim czasie pojawiły się stelaże do montażu innych elementów armatury, na przykład umywalek, baterii łazienkowych i pisuarów. Wspólną cechą wszystkich stelaży podtynkowych jest konstrukcja nośna, która składa się z metalowej ramy z kształtowników wykonanych ze stali zabezpieczonej przed korozją poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Ramę mocuje się najczęściej w czterech punktach kotwienia do ściany i podłogi. W stelażach do miski WC znajduje się zbiornik spłukujący i komplet przyłączy, a w przypadku stelaży do baterii i bidetów standardowe wyposażenie stanowią gniazda do podłączania ciepłej i zimnej wody.

Stelaż powinien być przede wszystkim solidnie wykonany, ponieważ jego wymiana wiąże się z koniecznością wykonania zaawansowanych prac remontowych. Warto zwrócić uwagę na brak odkształceń i zadziorów na profilach oraz stan spoin. Nie bez znaczenia jest także jakość wykończenia powłoki — w lakierni proszkowej w Warszawie korzystamy z manipulatorów automatycznych, które zapewniają gładkość i kontrolowaną grubość lakieru.

Rodzaje stelaży

Na rynku dostępne są stelaże do zabudowy ciężkiej i lekkiej. Najczęściej stosowane są stelaże do zabudowy lekkiej, czyli suchej, ponieważ są najbardziej uniwersalne. Można je montować zarówno do ścian murowanych, jak i ściankach działkowych z płyt kartonowo-gipsowych na profilach. Z kolei stelaże do zabudowy mokrej wybiera się głównie do ścian murowanych – są cięższe, a ich montaż jest bardziej czasochłonny. Na korzyść stelaży do zabudowy ciężkiej przemawia niższa cena.

Kolejna kwestia to wybór pomiędzy stelażem wysokim i niskim, które różnią się miejscem montażu przycisku spłuczki. W zabudowie niskiej wysokość ramy wynosi maksymalnie 90 cm, a w wysokiej nawet 130 cm.