Projektowanie, badania i rozwójProjektowanie, badania i rozwój

- Wewnętrzny zespół doświadczonych projektantów CAD, inżynierów i technologów
- Stanowiska do badań i testów
- Wsparcie klienta w rozwoju produktu i optymalizacji kosztu wytworzenia