Obróbka plastyczna blach w Warszawie

obróbka plastyczna blachObróbka plastyczna blach obejmuje szereg procesów technologicznych, podczas których możliwa jest zmiana kształtu oraz właściwości obrabianych materiałów. Może być przeprowadzana na zimno lub na ciepło. Podstawę działania metod obróbki plastycznej jest nacisk przekraczający granicę plastyczności metali lub ich stopów, z których wykonane są blachy.

Metody obróbki plastycznej blach

Podczas plastycznej obróbki blach stosowanych jest wiele metod, pozwalających na uzyskanie zróżnicowanych parametrów uzyskanych elementów. Wśród stosowanych technologii wyróżnia się m. in.:

  • walcowanie,
  • kucie,
  • ciągnienie,
  • tłoczenie,
  • wykrawanie,
  • żłobienie.

W naszym zakładzie produkcyjnym w Warszawie wykonujemy obróbkę plastyczną blach z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i specjalistycznych narzędzi. Oferujemy między innymi wykrawanie matrycowe, gięcie blach, a także ich kształtowanie i formowanie. Wysokie kwalifikacje naszych pracowników oraz stosowanie sprawdzonych technologii obróbki plastycznej zapewniają doskonałą jakość otrzymanego produktu.

Zalety plastycznej obróbki blach

Obróbce plastycznej mogą być poddawane różne rodzaje blach – aluminiowe, stalowe, stopowe i inne. Ten rodzaj kształtowania materiału pozwala na poprawę wytrzymałości i innych parametrów technicznych oraz właściwości mechanicznych uzyskanych produktów. Zaletą obróbki plastycznej jest również stosunkowo niski koszt jednostkowy i możliwość masowej produkcji elementów blaszanych, dzięki możliwości automatyzacji procesu. Formowanie blach na drodze plastycznej obróbki pozwala też na uzyskanie produktów o zróżnicowanych i skomplikowanych kształtach.