Spawanie - Zgrzewanie - Nitowanie

spawaczŁączenie metali różnymi technikami jest jedną z podstawowych czynności wykonywanych podczas tworzenia konstrukcji z tych materiałów. Zależnie od tego, jakie to są konstrukcje, gdzie będą funkcjonowały i jakimi wyróżniają się parametrami, stosuje się spojenia złączne, za pomocą śrub i wkrętów oraz nierozłączne. Do tych drugich zaliczają się spawanie oraz zgrzewanie. Firma Mera Metal świadczy usługi z zakresu łączenia metali tymi metodami, a także ich nitowania.

Spawamy punktowo i spawamy automatycznie

Spawanie jest jedną z najpopularniejszych metod trwałego łączenia metali. Dzięki zastosowaniu różnych technik i urządzeń spawalniczych jest możliwe łączenie zarówno stali, jak i metali kolorowych. W Mera Metal wykorzystujemy dwie metody spawalnicze – MIG - spawanie blachy elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych oraz TIG - spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych.

Usługi, które wykonujemy obejmują różne rodzaje materiałów. Realizujemy zarówno zlecenia na spawanie cienkich blach, jak i arkuszy o nieco większej grubości. Naszą specjalnością jest też spawanie punktowe metodą TIG. Polega ono na wykonywaniu złączy zakładkowych niezbędnych w przypadku spajania cienkich blach o grubości do 2 mm z bardziej masywnymi elementami konstrukcji. Spawanie punktowe obejmuje blachy ze stali stopowej, węglowej lub niskowęglowej. Dysponujemy sprzętem i doświadczeniem, które pozwalają nam wykonywać zarówno spawanie automatyczne, jak i ręczne.

Wykonujemy usługi zgrzewania blach

Jednym ze sposobów trwałego łączenia blach stalowych jest zgrzewanie. Metoda polega na dociśnięciu w wybranym miejscu dwóch warstw materiału oraz zadziałaniu odpowiednim czynnikiem. Może nim być np. ciepło. Do najpopularniejszych zalicza się zgrzewanie oporowe, w czasie którego czynnikiem dodatkowym jest prąd elektryczny, a w szczególności oporność na styku pomiędzy oboma materiałami.

Wykonujemy zarówno zgrzewanie liniowe, w którym zgrzeina ma jednolitą formę na całej długości łączenia, a także zgrzewanie punktowe, przy którym arkusze są łączone tylko w wybranych miejscach. Zgrzewanie blach może mieć formę:

  • dwustronną jednopunktową,
  • dwustronną dwupunktową,
  • jednostronną jedno- i dwupunktową.

Zgrzewanie punktowe przeprowadzamy trzyetapowo. Obejmuje ono dociśnięcie elementów elektrodami zgrzewarek, nagrzewanie jedno, lub wieloimpulsowe, a następnie schładzanie zgrzeiny.

Natomiast zgrzewanie liniowe zazwyczaj jest wykonywane na zakładkę. Jest to proces ciągły, podczas którego prowadzone przez automat elektrody krążkowe oddziałują na elementy robocze. Metodę stosuje się przy trwałym łączeniu cienkich blach. Zgrzewanie liniowe pozwala na uzyskanie doskonałej szczelności niezbędnej np. w przypadku zbiorników czy puszek.

W Mera Metal wykonujemy zgrzewanie blach wykonanych ze stali niskostopowych o grubości od 0,5 mm do 6 mm oraz stali nierdzewnej i wysokostopowej o grubości od 0,5 mm do 3 mm.

Nitujemy blachy

Obok trwałych metod spajania blach jest też nitowanie. Wykorzystanie tej metody pozwala wprawdzie na rozłączenie arkuszy blachy, jednak sam nit zostaje bezpowrotnie zniszczony. Dlatego z definicji jest ono metodą tworzenia złączy nierozłącznych.

Technika nitowania zalicza się do najstarszych sposobów łączenia materiałów i pozwala na spajanie ze sobą więcej niż dwóch warstw. Jej zaletą jest możliwość doboru nitów o rozmaitych kształtach parametrach i sposobie wykończenia. Dzięki temu nie tylko są one kompatybilne z materiałami bazowymi, eliminując zjawisko korozji elektrochemicznej. Mogą też być dekoracyjne, wyposażone w gwint, haczyk lub inne zakończenie, zależnie od przeznaczenia.

W Mera Metal wykonujemy nitowanie blachy za pomocą nitownicy radialnej o nacisku do 100 Bar. Proces ten charakteryzuje się stosunkowo niską temperaturą, dzięki czemu nie wpływa na cechy fizyczne materiału. Złącze nitowe ma wysokie napięcie wstępne, ale nie występują w nim naprężenia własne. Zaletą tej techniki jest też możliwość połączenia blach z różnych metali, które mogą ze sobą współistnieć. Wadami takich złączy jest brak szczelności oraz osłabienie materiału w wyniku wykonania w nim otworów.

Spawanie ręczne i automatyczne:

  • spawanie na półautomatach metodą: MIG, TIG
  • spawanie na stanowiskach w przyrządach pozycjonujących
  • spawanie w cyklu automatycznym na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym

Zgrzewanie punktowe:

  • wielkość prądu — od 100 do 240 A
  • zgrzewanie stali niskostopowych od — od 0,5 mm do 6 mm

zgrzewanie stali nierdzewnej i wysokostopowej — od 0,5 mm do 3 mm

Nitowanie:

  • na nitownicy radialnej o nacisku do 100 Bar.