Jak bezpiecznie wykonywać prace magazynowe na wysokości?

Podczas montażu konstrukcji stalowych bardzo często wykonujemy prace na wysokościach. Przy budowie magazynu wysokiego składowania konieczne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy pracach na wysokości. Do tej kategorii zaliczane są wszystkie czynności wykonywane na poziomie co najmniej 1 m powyżej poziomu posadzki. Jeśli powierzchnia robocza osłonięta jest ze wszystkich stron pełnymi ścianami lub osłonami na 1,5 m, to prace nie są kwalifikowane do prac na wysokości.

Praca na wysokości musi być tak zorganizowana, aby pracownik nie był zmuszony do wychylania się poza obręb platformy lub obrys podestu. Do prac na wysokości powinni być dopuszczeni jedynie pracownicy z orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zaznajomieni z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń technicznych chroniących przed upadkiem.

Regały wysokiego składowania

W magazynie liczy się optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca i zagospodarowanie każdego wolnego zakamarka. Kluczowa jest bowiem jak największa ilość miejsca do przechowywania. Regały wysokiego składowania idealnie sprawdzają się w wysokich budynkach, gdzie możliwe jest piętrowanie towaru na duże wysokości. Jako producent regałów magazynowych dostarczamy rozwiązań szytych na miarę. Stosujemy najlepsze jakościowo materiały, a nasze regały dostosowane są do przenoszenia sporych obciążeń i ciężkich ładunków. Podczas montażu regałów stosujemy wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej wymagane na mocy obowiązujących przepisów. Zasady bezpieczeństwa dotyczą także użytkowników regałów, czyli pracowników hal magazynowych.