Jakie zalety dla przemysłu mają pomosty stalowe?

Pomosty stalowe to elementy konstrukcyjne, które łatwo można zaadoptować do własnych potrzeb. Sprawdzają się w halach produkcyjnych, przemysłowych i magazynowych. Służą do wykonywania ciągów komunikacyjnych i zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Można na nich składować bardzo ciężkie materiały – stal jest nadzwyczaj wytrzymałym surowcem. Do najważniejszych zalet pomostów stalowych należy zaliczyć odporność, trwałość i solidność wykonania.

Elementy metalowe zabezpieczane są przed korozją, a więc nie ma ryzyka, że materiał ulegnie degradacji na skutek oddziaływania różnych czynników. Podesty przemysłowe powstają z blach gorącowalcowanych cynkowanych ogniowo. Płaskowniki nośne ułożone są równolegle względem siebie i złączone płaskownikiem oraz prętami żłobionymi lub skręcanymi. Dzięki takiej konstrukcji podest jest wyjątkowo trwały i stabilny. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie wykorzystywany jest ciężki sprzęt lub materiały o dużej wadze. Kraty mogą znosić znaczne obciążenia bez ryzyka odkształcenia się elementów.

Do czego wykorzystuje się pomosty stalowe?

Kraty pomostowe mogą stanowić ciąg komunikacyjny nad elementami różnych instalacji przemysłowych, do których musi być łatwy dostęp. Mogą służyć także jako podesty i rampy na halach magazynowych oraz jako przejścia przy kominach przemysłowych i taśmociągach. Podesty często stanowią także wypełnienie regałów magazynowych przeznaczonych do składowania ciężkich towarów spaletyzowanych. Mogą służyć jako zabezpieczenie maszyn i urządzeń. Na statkach i w przemyśle portowym z podestów tworzy się platformy serwisowe i kładki. Są to także elementy wykorzystywane do budowy przejść dla pieszych nad remontowanymi torami lub ulicami. Dzięki pomostom stalowym możliwa jest pionowa rozbudowa powierzchni magazynowych, co pozwala na zwiększenie przestrzeni do składowania.