W jaki sposób montować podesty do rusztowań?

Rusztowanie, pomimo że jest tymczasową konstrukcją, to musi spełniać szereg norm bezpieczeństwa. Tym bardziej że wysokość rusztowania może sięgać nawet kilkudziesięciu metrów. O przyczepności rusztowania do podłoża decyduje ciężar konstrukcji. Ustawione w pionie żerdzie łączy się za pomocą rurek poprzecznych, a poszczególne elementy tworzą kształt prostopadłościanu. Ramę wieńczy platforma, czyli podest, po którym poruszają się pracownicy. Platformy mogą mieć klapy, które umożliwiają wygodną komunikację pomiędzy poszczególnymi piętrami za pomocą drabin.

Podesty stalowe do rusztowań powstają z blach gorącowalcowanych i cynkowanych ogniowo. Na powierzchni podestu znajdują się perforacje w postaci przetłaczanych otworów o różnych kształtach. Fakturowana powierzchnia ma właściwości antypoślizgowe i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Podesty mogą mieć różną długość i szerokość. Muszą to być elementy odporne na korozję i warunki pogodowe.

Montaż rusztowania krok po kroku

Każde rusztowanie składa się z stóp, ram, stężeń, poręczy i podestów do rusztowań. Konstrukcja rusztowania opiera się na stopkach, które rozstawia się w odpowiedniej względem poręczy odległości. Na stopki nasuwa się nakładki, które łączy się za pomocą poziomych rurek. Dwie dłuższe i dwie krótsze rurki powinny utworzyć prostopadłościan, a kolejne dwie ramki ustawia się bez podstawek śrubowych – przytwierdza się je do utworzonej wcześniej ramy. Elementy zabezpieczające to stężenia ukośne, które łączą róg pierwszej ramki z górną krawędzią drugiej.

Na tym etapie można przystąpić do montażu podestów do rusztowań, co pozwoli przejść do budowy następnych poziomów. Podesty pełnią bowiem rolę stężeń. W razie konieczności można zastosować dodatkowe mocowania w postaci poręczy i desek burtowych.