Spawanie punktowe TIG

spawanie punktowe

Spawanie punktowe TIG znajduje zastosowanie w szczególności przy łączeniu cienkich blach, o grubości do 2 mm. Może być również wykorzystywana do spawania elementów blach o niewielkiej grubości z częściami masywnymi, jak kształtowniki. Metoda spawania punktowego TIG charakteryzuje się szerszym spektrum działania niż inne sposoby, np. spawanie metodą MIG. Spawanie punktowe TIG może być wykorzystywane do łączenia wielu rodzajów metali, stali czy aluminium.

Metoda spawania TIG (ang. Tungsten Inert Gas) wykonywane jest przy użyciu pistoletu spawalniczego. Łuk elektryczny wytwarzany jest z wykorzystaniem nietopliwej elektrody wolframowej, w osłonie gazów chemicznie obojętnych – najczęściej helu, argonu lub ich mieszaniny. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych materiałów.

Zalety spawania punktowego TIG

Metodę punktowego spawania TIG charakteryzuje wiele zalet, wyróżniających ją na tle innych sposobów łączenia metali:

  • wysoka operatywność, dzięki możliwości łączenia materiałów w różnych pozycjach;
  • stosunkowo niski koszt procesu;
  • wytrzymałe spoiny o estetycznym wyglądzie;
  • możliwość łączenia materiałów o różnym składzie chemicznym – różnych rodzajów stali, m.in. kwasoodpornej, węglowej i nierdzewnej, jak również metali nieżelaznych, jak miedź, mangan czy nikiel.

Ponadto, w procesie spawania metodą TIG nie powstają odpady i odpryski, a uzyskana spoina jest czysta i gładka. Proces spawania metodą TIG może w dużym stopniu zostać zautomatyzowany, dzięki czemu czas procesu jest krótszy i charakteryzuje się większą wydajnością.

Dzięki licznym zaletom i wszechstronności, proces spawania metodą TIG znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: motoryzacyjnym, lotniczym, budowlanym i innych.